Znate li što je to Garancija za mlade?

Garancija za mlade je inicijativa EU kojom se sve osobe mlađe od 30 godina nastoji što brže aktivirati na tržištu rada. Ciljana skupina Garancije za mlade su mlade osobe od 15 do navršenih 30 godina….

EPSO i kako se zaposliti u institucijama EU

EPSO je međuinstitucijski ured zadužen za odabir osoblja za rad u svim institucijama i agencijama Europske unije. Kako bi institucijama EU-a omogućio da zaposle najbolje kandidate za rad, EPSO neprekidno prati kretanja na tržištu rada…
Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske