Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije je neformalno tijelo koje okuplja dionike u području zapošljavanja s područja Županije.

Ono je zaduženo za pripremu  strategije razvoja ljudskih potencijala na županijskoj razini, a glavne zadaće tijela su:

  • prepoznavanje problema, ideja, rastućih klastera i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja,
  • angažiranje svih dostupnih izvora u korist integrirane strategije prihvaćene od strane svih partnera, a temeljene na potrebama županije i utvrđene formalnom obveznom – LPZ-om,
  • unapređivanje koordinacije mjera vezanih za zapošljavanje, s ciljem razvijanja županijske strategije RLJP-a, kao dijela i elemenata za poticanje iste,
  • podržavanje provedbe mjera vezanih uz određeni predmet u skladu sa strategijom RLJP-a.

Trenutačno članstvo LPZ-a čini 34 članice, koje imaju obvezu aktivnog sudjelovanja u svim njegovim aktivnostima te pružanju potrebnih i dogovorenih doprinosa pri:

  • razvijanju strategije RLJP u suradnji s tijelima nadležnima za razvoj nove Županijske razvojne strategije, HZZ-om i skupinom dionika,
  • razvijanju akcijskog plana, opisivanju procesa provedbe strategije RLJP u skladu s mogućim izvorima financiranja,
  • tematskim radnim skupinama, osnovanim u LPZ-u kojima predsjedava imenovani njegov član,
  • organizaciji projektnih konzorcija i poticanju razvijanja kvalitetnih projekata pod određenim pozivima za prijedloga te korištenju ostalih EU programa, nacionalnih programa i programa zajednice,
  • funkcioniranju samog LPZ-a putem omogućavanja sličnih doprinosa i osiguravanja aktivnog sudjelovanja odgovornih osoba,
  • davanje preporuka pri definiranju upisne politike i školskih programa obrazovnih institucija na području PGŽ.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ima Skupštinu, Upravni odbor i Tajništvo te tri tematske radne grupe: za unapređenje partnerskih odnosa i poticajnih mjera na tržištu rada (TRS 1), za inkluziju socijalno isključenih osoba (TRS 2) i za unapređivanje kvalitete obrazovanja i znanosti (TRS 3).

Lokalno partnerstvo djeluje putem redovnih godišnjih sjednica Skupštine, Upravnog odbora i TRS-a na kojima se raspravlja o provedbi strategije, ocjenjivanju projektnih ideja i praćenju provedbe raznih projekata, predstavljanju novih inicijativa za projekte i aktivnosti kojima se doprinosi provedbi strateških ciljeva i drugog.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije prihvatilo je 29. siječnja 2015. Strategiju razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020.

Dokumenti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije:

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske