28 polaznika će primiti EBC*L diplomu

Na edukaciji za EBC*L B razine (European Business Competence Licence, eng. Europska licenca poslovnih kompetencija), koja se provodila od 29. do 31. listopada, u sklopu projekta LO.PA.Z. PLUS sudjelovalo je 28 nezaposlenih osoba iz Primorsko-goranske županije.

Kroz 32 sata edukacije polaznici su prošli kroz sljedeće nastavne cjeline: poslovni plan – ciljevi, metode i instrumenti sastavljanja, planiranje projekta i financiranje, investicijska analiza i financijsko planiranje, marketing i prodaja. Polaznici su nakon edukacije pristupili ispitu nakon čega su stekli certifikat EBC*L B razine. Sigurni smo da će im nova znanja koristiti na njihovom poslovnom putu

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske