Centar tehničke kulture Rijeka

Adresa: Školjić 6, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 327 155
E-pošta: info@ctk-rijeka.hr

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Adresa: Senjskih uskoka 2, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 433 145
E-pošta: ured@centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Adresa: Lošinjska 16, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 546 451
E-pošta: visnja.rakin@cpr-rijeka.hr

Društvo tjelesnih invalida grada Rijeka

Adresa: I. Ćikovića Belog 8a, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 633 017
E-pošta: tjelesni-invalidi@ri.t-com.hr

Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat

Adresa: Frankopanski trg 12, 51000 Rijeka
Telefon: (099) 218 9289
E-pošta: fsrtrsat@net.hr

Grad Rijeka

Adresa: Korzo 16, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 209 527
E-pošta: maja.kordic-sekulic@rijeka.hr

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka

Adresa: Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 209 147
E-pošta: vdujmovic@hgk.hr

Hrvatska obrtnička komora – obrtnička komora PGŽ

Adresa: Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 325 599
E-pošta: ok.rijeka@hok.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Rijeka

Adresa: Bulevar oslobođenja 14, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 406 157
E-pošta: zeljko.markovic@hzz.hr

Hrvatska udruga poslodavaca – regionalni ured Rijeka

Adresa: Dolac 8, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 321 494
E-pošta: nenad.seifert@hup.hr

Lokalna razvojna agencija Pins d.o.o.

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 3, 51311 Skrad
Telefon: (051) 820 045
E-pošta: pins@ri.t-com.hr

Mediteranski edukacijski komorski centar inovacija d.o.o.

Adresa: Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka
Telefon: (01) 456 1639
E-pošta: zkupresak@hgk.hr

Narodno učilište – Ustanova za obrazovanje i kulturu

Adresa: Školjić 9, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 212 269
E-pošta: nar-uciliste@nar-uciliste.hr

NIVAGO d.o.o.

Adresa: B. Cetina 4, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 633 306
E-pošta: bruno@nivago.hr

Općina Viškovo

Adresa: Vozišće 3, 51216 Rijeka
Telefon: (051) 503 783
E-pošta: robert.simcic@opcina-viskovo.hr

Poduzetnički centar “Vinodol” d.o.o.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 791 101
E-pošta: poduzetnicki.centar.vinodol@ri.t-com.hr

Primorsko-goranska županija

Adresa: Adamićeva 10, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 357 260
E-pošta: gospodarstvo@pgz.hr

Republički sindikat radnika Hrvatske

Adresa: Ciottina 26, 51000 Rijeka
E-pošta: milenko.cvitan@t.ht.hr

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Adresa: Trg kralja P. Krešimira IV. 2, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 465 5113
E-pošta: sssh@sssh.hr

Sensum d.o.o.

Adresa: Kvaternikova 21, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 618 787
E-pošta: info@sensum.hr

Sveučilište u Rijeci

Adresa: Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 406 500
E-pošta: ured@uniri.hr

Step Ri d.o.o.

Adresa: Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 265 961
E-pošta: step-ri@uniri.hr

Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o.

Adresa: Milutina Barača 62, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 634 131
E-pošta: doris.sosic@porin.hr

Učilište Lovran – Ustanova za obrazovanje odraslih

Adresa: Šetalište M. Tita 19/2, 51415 Lovran
Telefon: (051) 293 851
E-pošta: info@wellness.hr

Udruga Moj otok

Adresa: Guvnić 11, 51521 Punat
Telefon: (051) 855 855
E-pošta: mojotok@mojotok.info

Udruga za zaštitu obitelji Rijeka – U.Z.O.R.

Adresa: Blaža Polića 2/1, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 321 151
E-pošta: uzor@udruga-uzor-rijeka.hr

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante

Adresa: Pomerio 23, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 321 336
E-pošta: info@dante-ri.hr

Udruga Vida

Adresa: Slogin kula 12, 51000 Rijeka
E-pošta: info@droga-online.com.hr

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Adresa: Blaža Polića 2/4, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 586 553
E-pošta: zvijezdana@smart.hr

Visoka poslovna škola PAR

Adresa: Trg riječke rezolucije 4, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 327 037
E-pošta: dekanat@par.hr

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske