Grad Rijeka i društvo RIJEKA 2020 u okviru programa „Učionica“ objavljuju javni poziv za sudjelovanje u kontinuiranom edukacijskom programu „Produkcija u kulturi“.

Realizacija programa „Produkcije u kulturi“ sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda – projekt LO.PA.Z PLUS: projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Primorsko-goranskoj županiji.

Svrha projekta je ulaganje u partnerstvo za daljnje jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i kapaciteta za projektni menadžment, održivo funkcioniranje partnerstva podržano kroz učinkovitije upravljanje projektom i EU fondovima te razvoj dokumenata za funkcioniranje partnerstva. Navedenim se unapređuje i jača povjerenje među partnerima i stvaraju inovativne ideja za ciljne skupine i cijelu lokalnu zajednicu.

Ciljne skupine ovog programa su ranjive skupine, odnosno nezaposleni i dugotrajno nezaposleni, mladi do 29 godina, osobe starije od 29 godina, žene, osobe od 50 godina i stariji, nacionalne manjine i pripadnici ostalih ranjivih skupina, kojima se omogućuje dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva.

Svrha

Proglašenjem grada Rijeke Europskom prijestolnicom kulture 2020 godine, nametnula se potreba uspostave snažnog produkcijskog tima koji će tijekom pripremnog dvogodišnjeg perioda do 2020. godine, kao i u 2020. godini, godini kada će Rijeka preuzeti titulu Europske prijestolnice kulture te provoditi programske aktivnosti. Iz tih se razloga kao jedan od prioriteta u nadolazećem razdoblju nameće uspostava snažnog produkcijskog tima koji će tijekom pripremnog dvogodišnjeg perioda, kao i u 2020. godini, realizirati programske aktivnosti.

U tu će svrhu RIJEKA 2020 u okviru programa „Učionice“ organizirati kontinuirani edukacijski program “Produkcija u kulturi”.

Kada i gdje?

Edukacijski program će započeti u rujnu 2018. godine, a završiti u ožujku 2019. godine.

Svi sudionici trebaju biti dostupni za sudjelovanje u sljedećim edukacijskim aktivnostima:

 • Modul 1 – Uvod u produkciju, radionice: od 29. rujna do 02. listopada 2018.
 • Modul 2 – Organizacija kulturnih događanja, seminar i specifični treninzi: od 25. do 30. listopada 2018.
 • Modul 3 – Financijsko-pravni aspekti produkcije, radionice: od 15. do 17. studenog 2018.
 • Modul 4 – Inkluzivne produkcijske prakse: uključivanje osoba s invaliditetom u kulturna događanja, treninzi: uvod – 15. prosinca 2018., specifični treninzi – 17. i 18. siječnja 2019.
 • Modul 5 – Umjetnost i komunikacija, radionice: od 21. do 23. siječnja 2019.
 • Modul 6 – Osnove menadžmenta, radionice: od 21. do 23. veljače 2019.
 • Praksa: od prosinca 2018. do ožujka 2019. u trajanju od 10 dana.

Sve aktivnosti kontinuiranog edukacijskog programa “Produkcija u kulturi” odvijat će se u RiHub-u (Ivana Grohovca 1/A). Svaka pojedina aktivnost programa (seminar/radionica/trening) započinjat će u 9 sati, a trajati do 17 sati. Pauza za ručak predviđena je od 13 do 14 sati. 

Pokrivanje troškova

Za sudjelovanje na kontinuiranom edukacijskom programu „Produkcije u kulturi“ se ne plaća kotizacija, a polaznicima će tijekom pohađanja pojedinih aktivnosti biti osigurana prehrana. Polaznici izvan Rijeke tijekom trajanja kontinuiranog edukacijskog programa samostalno osiguravaju smještaj i trošak puta.

Metode

Sudionicima će se omogućiti sudjelovanje u sedmomjesečnom programu koji će uključiti tematske razmjene i rasprave te radionice i predavanja na temu aktualnih pitanja vezanih uz produkciju u kulturi.  Sudionici će također steći kompetencije kroz tematske participativne rasprave vezane za rješavanje problema, definiranje smjernica i analizu referentnih dokumenata, praktične vježbe, grupnu dinamiku, primjere dobre prakse itd..

Korisnici će imati priliku praktično primijeniti stečena znanja i vještine provodeći pojedine projekte programa RIJEKA 2020 – Europske prijestolnice kulture dok će četvero odabranih imati priliku pohađati praksu u inozemstvu. Kriteriji odabira korisnika za obavljanje prakse bit će objavljeni nakon početka realizacije samog kontinuiranog edukacijskog programa „Produkcije u kulturi“ na internet stranici RIJEKA 2020.   

Tim je sastavljen od petnaestak vodećih stručnjaka iz Hrvatske i Europe koji će svaki zasebno izraditi specifični obrazovni pristup imajući u vidu razlike u predznanju sudionika programa. U samu izradu i realizaciju kontinuiranog edukacijskog programa uključeni su Aleksandar Brkić (Goldsmith, Sveučilište u Londonu), Hugo de Greef (SECoC), Bernard Faivre d’Arcier (La biennale de Lyon), Rainer Kern (Enjoy Jazz), Alexis Johnson (Walk the Plank), Darko Flego (Sky Corporation), Isabel Lagos (Gothenburg Fringe Festival), Vedran Meniga (Pozitivan Ritam), Nicolas Champion (Playtime), Jan Ove Hafstad (Sweden Festivals), Darko Lukić (Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu), Faroouq Chandry (Akram Khan Company), Paula Brajević (Dubrovačke ljetne igre), Sophie Jump (Seven Sisters Group) i mnogi drugi. 

Ciljna skupina

Ciljnu skupinu programa „Produkcije u kulturi“ predstavljaju:

 1. nezaposleni i dugotrajno nezaposleni, kojima se omogućuje dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva.

Realizacija programa „Produkcije u kulturi“ sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda – projekt LO.PA.Z PLUS: projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Primorsko-goranskoj županiji.

Ciljne skupine ovog programa su ranjive skupine, odnosno nezaposleni i dugotrajno nezaposleni, mladi do 29 godina, osobe starije od 29 godina, žene, osobe od 50 godina i stariji, nacionalne manjine i pripadnici ostalih ranjivih skupina, kojima se omogućuje dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva.

Ciljevi

Svrha projekta je ulaganje u partnerstvo za daljnje jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i kapaciteta za projektni menadžment, održivo funkcioniranje partnerstva podržano kroz učinkovitije upravljanje projektom i EU fondovima te razvoj dokumenata za funkcioniranje partnerstva. Navedenim se unapređuje i jača povjerenje među partnerima i stvaraju inovativne ideje za ciljne skupine i cijelu lokalnu zajednicu.

Korisnici će kroz program steći osnovna znanja o radu u produkciji u kulturi.

Broj sudionika

U program će biti uključeno najmanje 18, a najviše 20 nezaposlenih sudionika.

Kako se prijaviti?

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave:

 • Motivacijsko pismo kojim korisnici iskazuju svoj interes i/ili motivaciju za rad u produkciji u kulturi i životopis
 • Potvrda/dokaz o prethodnom radnom iskustvu u produkciji (ukoliko takvo postoji – nije obvezujuće!)

Prijava za kontinuirani edukacijski program Produkcije u kulturi podnosi se:

 1. ispunjavanjem prijavnice koja se može pronaći na LINKU i prilaganjem potrebnih dokumenata ili
 2. prijavom na e-adresu antolovic@rijeka2020.eu i prilaganjem traženih dokumenata.

U prijavnici je potrebno odgovoriti na sva prijavna pitanja, navesti sve relevantne informacije i podatke te priložiti dokumente koji služe kao dokaz navedenim tvrdnjama (životopis i motivacijsko pismo) 

Rok za prijavu

Rok za prijavu je srijeda, 19. rujna 2018.

Objava rezultata

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni u ponedjeljak, 24. rujna 2018.

Kriterij odabira:

S obzirom na to da je broj mjesta na kontinuiranom edukacijskom programu ograničen na najviše 20 polaznika, prijave koje zadovolje kriterije odobravaju se prema kriteriju kvalitete prijave. Kvalitetu prijava procjenjuje tročlano Povjerenstvo sastavljeno od edukacijskih stručnjaka zaduženih za izradu i realizaciju kontinuiranog edukacijskog programa „Produkcije u kulturi“.

Pri ocjenjivanju prijava, Povjerenstvo će osobitu pozornost usmjeriti prema sljedećim kriterijima:

 • Motivacija za pohađanjem kontinuiranog edukacijskog programa iskazana u motivacijskom pismu koje se prilaže prijavi
 • Status dugotrajno nezaposlene osobe i/ili pripadnost ranjivim skupinama

Potvrde o sudjelovanju bit će poslane odabranim i odbijenim polaznicima putem e-poruke na e-adresu navedenu u prijavnici.

Početak programa

Prva aktivnost kontinuiranog edukacijskog programa je zakazana za subotu, 29. rujna 2018. u 9 sati.

Dostava dokumentacije

Shodno projektu LO.PA.Z PLUS: projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Primorsko-goranskoj županiji, Hrvatski zavod za zapošljavanje će dostaviti dokaz o statusu nezaposlene osobe sviju prijavljenih polaznika. Ukoliko prijavljeni polaznik nije prijavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanju, on/ona će u tim okolnostima biti u obvezi dostave Izjave kojom potvrđuje da nije redoviti učenik/student, da nema posao, da je raspoloživ za posao i da aktivno traži posao.

Također, temeljem projekta LO.PA.Z PLUS: projekta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Primorsko-goranskoj županiji, od polaznika će biti zatražena  i dostava dodatnih dokumenta/dokaza o pripadnosti ranjivoj skupini, odnosno nezaposlenim i dugotrajno nezaposlenim, mladima do 29 godina, osobama starijima od 29 godina, ženama, osobama od 50 godina i starijima, nacionalnim manjinama i pripadnicima ostalih ranjivih skupina, kojima se omogućuje dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva.

Preostale informacije:

Za sva pitanja i/ili nejasnoće vezane uz kontinuirani edukacijski program “Produkcija u kulturi” i način prijave obratite se na e-adresu nenad.antolovic@rijeka2020.eu.

Grad Rijeka i društvo RIJEKA 2020 zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u prijavnici. RIJEKA 2020 zadržava pravo ne primiti sudionika u slučaju da otkrije da podaci navedeni u prijavnici nisu točni i istiniti.

Svi prijavitelji podnošenjem svoje prijave prihvaćaju sve navedene uvjete održavanja edukacijskog programa.

Svi se prijavitelji podnošenjem svoje prijave obvezuju sudjelovati u cjelokupnom programu edukacije.

Prijave poslane nakon roka za prijavu neće biti razmatrane.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske