Mjere zapošljavanja i mogućnosti koje pruža HZZ

Država je početkom godine predstavila paket mjera koje su stupile na snagu. Paket sadrži 9 mjera aktivne politike zapošljavanja, a riječ je: o potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje, potpori za samozapošljavanje, obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom mjestu, stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javnom radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i stalnom sezoncu. Više informacija mogu se pronaći na stranicama HZZ-a.

Tko se može prijaviti

Na ovu mjeru mogu se prijaviti:

 • Osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • Osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih:
  • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne – osobe uključene u probaciju, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, beskućnici prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci
  • mlade nezaposlene osobe do 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih ,
  • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina  bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
  • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osobe od 30 do 35 godina  koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci
  • osobe između 45 i 50 godina starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom unazad 6 mjeseci
  • osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
  • osobe između 15 i 24 godine  starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih
  • osobe starije od 50 godina
 • Osobe s invaliditetom
 • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

Intenzitet potpore za zapošljavanje

Intenzitet potpore za zapošljavanje ne smije iznositi više od 50% godišnjeg troška bruto plaće. Za osobe s invaliditetom intenzitet potpore ne smije iznositi više od 75% godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.

Ostale informacije pronađite na stranicama HZZ-a.

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske