Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. prijavila je projektni prijedlog LO.PA.Z. PLUS na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III, Komponenta 2 (UP.01.3.1.01) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 12. travnja 2018. projektu LO.PA.Z. PLUS odobrena su bespovratna sredstava u iznosu od 2.000.000,00 HRK uz stopu vlastitog financiranja od 0%.

Opći cilj projekta LO.PA.Z. PLUS je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada u Primorsko-goranskoj županiji kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanje usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Specifični ciljevi projekta su: (1) omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije 2015.-2020. i (2) osigurati održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranke županije.

Projekt je usmjeren na sljedeće ciljne skupine:

  • Nezaposlene i dugotrajne nezaposlene osobe, s fokusom na najranjivije osobe na tržištu rada u Primorsko-goranskoj županiji: mlade osobe (do 29 godina), žene, osobe s invaliditetom, osobe od 50 godina i stariji, nacionalne manjine kojima će se omogućiti dodatno usavršavanje kako bi stekli vještine i kompetencije potrebne na tržištu rada i za ulazak u svijet poduzetništva.
  • Predstavnike i zaposlenike članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije čiji će se kapaciteti jačati za održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva (edukacije za projektni menadžment, komunikaciju s ciljnim skupinama i komunikaciju s medijima, kreiranje sadržaja za Internet stranice).

Nezaposlenim osobama bit će omogućeno da se uključe u edukacije za rad na CNC stroju, 3D tehnologije, javnoj nabavi, EBL, izrada i provedba EU projekata, produkcija u kulturi te korištenje računala. Istovremeno, omogućit će im se usluga savjetovanja za zapošljavanje putem online savjetovališta i susreta uživo. Kako bi se potaknuo njihov poduzetnički potencijal organizirat ćemo obilazak poduzetničkih inkubatora na području Primorsko-goranske županije. Oni među njima koji žele realizirati svoje poduzetničke ideje moći će koristiti usluge ispitivanja poduzetničkog potencijala te se uključiti u edukaciju Sustavno poduzetništvo i Poslovanje u digitalnom dobu. Za njihove potrebe izradit ćemo pregled svih programa za poticanje poduzetništva koji su im na raspolaganju te osigurati i pružiti potporu nakon otvaranja poduzeća kroz poslovno mentoriranje.

Osim toga, kroz projekt će se revidirati i analizirati postojeća županijska strategija za razvoj ljudskih potencijala te ostali dokumenti i javne politike u području zapošljavanja. Zajednički ćemo identificirati deficitarna zanimanja i izraditi smjernice i preporuke za jačanje kapaciteta u identificiranim zanimanjima. IT sektor je prepoznat kao relevantan i propulzivan te će se u projektu razviti alat za praćenje potreba za kadrovima u IT sektoru te će se pokrenuti Lokalna koalicija za razvoj digitalnih znanja i vještina.

Ostvarit ćemo suradnju s Lokalnim partnerstvom za zapošljavanje Istarske županije kako bismo razmijenili dobre prakse i izradili nove projektne priejdloge u području zapošljavanja.

Projekt LO.PA.Z. PLUS će se provodit 30 mjeseci, od 14. svibnja 2018. do 14. studenog 2020.

Partneri na projektu su:

Osoba za kontakt u projektu je voditeljica projekta Doris Sošić (doris.sosic@porin.hr).

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske