Objavljeni javni pozivi za dodjelu sredstava Zaklade FIPRO za poduzetničke inovacijske projekte

Zaklada FIPRO u suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom objavila je dva javna poziva za dodjelu financijske sredstava za inovativne poduzetničke projekte s područja Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Kako je kazao Boris Golob, direktor Znanstveno-tehnologijskog parka Step Ri i upravitelj Zaklade FIPRO, radi se o različitim javnim pozivima – dok se u slučaju poziva koji se raspisuje u suradnji s Gradom Rijekom radi o dodjeli bespovratnih sredstava namijenjenih prije svega poduzetnicima početnicima, javni poziv raspisan u suradnji s Primorsko-goranskom županijom orijentiran je većim poduzetnicima, koji 80% sredstava mogu dobiti kao beskamatni kredit, a 20% bespovratno.

U sklopu Javnog poziva organiziranog u suradnji s Gradom Rijekom, na raspolaganju je 150 tisuća kuna, a pojedinom natjecatelju mogu se dodijeliti sredstva u minimalnom iznosu od 35 tisuća kuna te maksimalnom iznosu od 50 tisuća kuna. Svi prihvatljivi troškovi po pojedinoj prijavi sufinanciraju se u  visini od 80% troškova bez PDV-a, a troškovi se priznaju ukoliko nastanu u roku od šest mjeseci nakon dana raspisivanja javnog poziva.

Putem javnog poziva poduzetnici mogu dobiti subvenciju troškova razvoja inovativne ideje, izrade prototipa, nabave opreme, alata i materijala za izradu inovacije, potom izrade plana komercijalizacije inovacije, odnosno pripreme za izlazak na tržište, kao i za troškove podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH. Gradski poziv je otvoren za tvrtke i fizičke osobe – nositelje inovativnih ideja koji su spremni registrirati gospodarsku djelatnost na području grada Rijeke.

Primorsko-goranska županija dodjeljuje 80% beskamatnih i 20% bespovratnih sredstava

U sklopu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija, koji je organiziran u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, na raspolaganju je 300 tisuća kuna, a pojedinom natjecatelju mogu se dodijeliti sredstva u minimalnom iznosu od 50 tisuća kuna te maksimalnom iznosu od 200 tisuća kuna.

Za razliku od Grada Rijeke, Primorsko-goranska županija 20% sredstava dodjeljuje bespovratno, a 80% sredstava dodjeljuje kao zajam bez kamata, jamaca, učešća i hipoteke, s rokom otplate tri godine.

Putem javnog poziva fizičke osobe-inovatori te tvrtke s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije mogu dobiti sredstva za izradu ili nabavu opreme, alata i materijala za izradu inovacije ako se ista ne može ugovoriti kao vanjska usluga; izradu, ispitivanje, usavršavanje prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripreme za izlazak na tržište, promotivne aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala; certificiranje ili atestiranje proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište te pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

Javni pozivi otvoreni su do 5. srpnja, a prijavitelji će u roku od mjesec dana od zatvaranja javnih poziva dobiti obavijest jesu li im odobrena sredstva. Tekst javnog poziva s potrebnim obrascima i pravilnicima dostupni su na stranicama Zaklade FIPRO.

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske