Općina Viškovo objavila je novi natječaj za gerontodomaćicu.

Nedavno je Općina Viškovo zaposlila šest gerontodomaćica zahvaljujući projektu Ruke pomažu vrijednom 2,7 milijuna kuna financiranom u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. S njima je sklopljen ugovor o radu na 24 mjeseca ali je jedna osoba odustala od posla pa je Općina Viškovo raspisala natječaj za novu, odnosno još jednu gerontodomaćicu.

Projektom su predvidjeli zapošljavanje 6 žena/gerontodomaćica koje će pružati potporu i pomoć za 26 korisnika na području Općine Viškovo. Cilj projekta je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena a na natječaj se mogu javiti nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Prijavi na oglas kandidatkinje su dužne priložiti zamolbu za posao, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci od dana objave nositeljice ne vodi kazneni postupak te da protiv nje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda i potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidatkinja nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba, izdana nakon datuma objave natječaja.

Kao dodanu vrijednost, projektom je predviđeno i osposobljavanje uključenih žena za poslove gerontodomaćice i pohađanje tečaja informatike te dobivanje certifikata čime će se unaprijediti njihovo znanje i vještine.

Projektom su također osigurana sredstva i za nabavku kućanskih higijenskih potrepština na mjesečnoj razini za sve uključene korisnike, a osim zapošljavanja gerontodomaćica, Općina je zaposlila i voditeljicu projekta za vrijeme trajanja projekta.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba podnijeti do 12. svibnja ove godine osobno ili poštom na adresu: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili e-mailom na jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr

Natječaj za zapošljavanje objavljen je i na web stranici HZZ-a.

Projektom “Ruke pomažu” na području općina Viškovo i Klana ukupno će se zaposliti 15 žena-gerontodomaćica. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  Ukupna je vrijednost cijelog projekta 2.715.572,50 kuna. Nositelj projekta je Općina Viškovo,  Općina Klana je partner, a obavezni su partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka.  Natječaj je nazvan “Zaželi – program zapošljavanje žena”, a uspješno su ga prošle obje općine.

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske