PGŽ objavila Javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja otoka za 2019.

Opći cilj sufinanciranja projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije je stvaranje povoljnih uvjeta za ravnomjeran razvoj Županije u skladu s važećom Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije. Podrazumijeva  jačanje kapaciteta za održiv gospodarski i društveni  razvoj otoka te povećanje kvalitete života na otocima uz uvažavanje otočnih specifičnosti koje ih čine područjima s razvojnim posebnostima.

Posebni ciljevi odnose se na povećanje kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Sukladno ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja te koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Javnog poziva za sufinanciranje projekata razvoja otoka su radovi i stručni nadzor u svrhu realizacije prijavljenog kapitalnog projekta.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, Razdjel 9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, a najkasnije do 15. studenog 2019. godine.

Javni poziv možete pronaći na poveznici, a više detalja pronađite na stranicama Primorsko-goranske županije.

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske