Razmišljate o samozapošljavanju? Ovo su mogućnosti koje pruža HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i ove godine dodjeljuje državne potpore nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla. Glavni uvjet je da su te osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.

Tko se može prijaviti

Mjeru potpora za samozapošljavanje mogu koristiti nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju Zavoda (nije bitno koliko su dugo u evidenciji). Mogu se prijaviti i nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao udruživanjem.

Koji su uvjeti za prijavu

Kako bi se iskoristilo potporu potrebno je izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je ideja održiva, troškovnik iz kojeg je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta te da se ti troškovi odnose na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti odnosno nabavka opreme, zakup poslovnog prostora te obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci. Također je potrebno proći i aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom uredu HZZ-a.

Iznos potpora i djelatnosti

Potpora iznosi 55.000 kuna a za neke djelatnosti 70.000 kuna. Potporu do 70.000 kuna mogu dobiti osobe koje će registrirati poslovne subjekte u sljedećim djelatnostima: rudarstvo i vađenje, prerađivačka industrija , gospodarenje otpadom i sanacija okoliša, građevinarstvo, prijevoz putnika. Taj se iznos dodjeljuje isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore. Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.

Potpora za otvaranje obrta ili slobodne profesije za do dvije osobe iznosi maksimalno 110.000 kuna. Za udruživanje u trgovačka društva potporu od 220.000 kuna mogu koristiti najviše četiri osobe, a za udruživanje u zadruge za pet osoba dodjeljuje se najviše 275.000 kuna.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

U troškovniku je potrebno navesti sve troškove, prihvatljive i neprihvatljive. Slijede popisi i jednih i drugih.

Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja – prihvatljivi troškovi u 2019. godini:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za novozaposlene radnike (prihvatljivo samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje web stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) –  najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • usluge koje su neophodne  za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

*Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time,  potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.

Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja – neprihvatljivi troškovi u 2019. godini:

 • kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • kupnja robe/proizvoda za daljnju prodaju
 • porezi, prirezi, komorski doprinosi
 • kupnja telefonskih i mobilnih uređaja
 • zakupnina za poslovni prostor zakupljen od članova obitelji
 • obnova ili uređenje poslovnog prostora
 • popravak ili ugradnja instalacija u poslovnom prostoru
 • podzakup za poslovni prostor
 • oglašavanje koje provodi drugi subjekt u ime samozaposlene osobe (oglasnici, druge tvrtke)
 • pretplate na časopise i stručnu literaturu
 • edukacije održane u inozemstvu i online edukacije
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti
 • komorske i druge članarine
 • autorski ugovori s drugim osobama
 • trošak istraživanja tržišta
 • najam/leasing vozila i opreme
 • tisak na reklamne predmete
 • doprinosi za druge zaposlenike (neprihvatljivo u slučaju potpore za samozapošljavanje)
 • službena putovanja
 • trošak goriva, guma, cestarina, naplate parkinga za službeno vozilo
 • troškovi održavanja, servisiranja, registracije automobila
 • temeljni kapital kod osnivanja trgovačkog društva
 • kupnja udjela u već postojećoj tvrtki
 • troškovi premije osiguranja
 • režijski troškovi poslovnog prostora i priključci energenata
 • usluge drugih poslovnih subjekata (osim izričito navedenih u popisu prihvatljivih troškova)
Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske