Važnost karijernog savjetovanja u visokom obrazovanju: Kako odgovoriti na potrebe tržišta rada?

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te Sveučilištem u Rijeci održat će 5. prosinca 2018. godine regionalnu radionicu u Rijeci pod nazivom „Važnost karijernog savjetovanja u visokom obrazovanju: Kako odgovoriti na potrebe tržišta rada?“. Radionica će se održati u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s početkom u 10:30 sati.

Na radionici će sudjelovati oko 60 sudionika, većinom karijernih savjetnika sa visokih učilišta te članova Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere Republike Hrvatske. Predavanja će održati prof. dr. sc. Rachel Mulvey sa Sveučilišta u Warwicku (Velika Britanija) te prof. dr. sc. Zoran Sušanj i Nikoleta Zubić sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Na radionici će biti predstavljeni primjeri dobre prakse u radu savjetnika za profesionalno usmjeravanje u EU i Škotskoj, govorit će se o odabiru karijere i budućim potrebama na tržištu rada u RH te o mogućnostima osnaživanja uloge karijernih savjetnika na visokim učilištima. Regionalna radionica se organizira u okviru ESF projekta „Unaprjeđenje sustava pružanja usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere jačanjem uloge Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere u Republici Hrvatskoj“ u cilju osnaživanja dionika sustava cjeloživotnog profesionalnog umjeravanja u Hrvatskoj.

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske