Većina građana EU-a ima pozitivno mišljenje o međunarodnoj trgovini

Europska komisija danas je objavila rezultate posebne ankete Eurobarometra koji pokazuju da 60 % Europljana smatra da ima koristi od međunarodne trgovine, što je 16 postotnih bodova više nego prije 10 godina u vrijeme prethodne ankete. Anketa je pokazala i da 71 % ispitanika smatra da EU učinkovitije zastupa trgovinske interese njihovih zemalja, nego te zemlje samostalno.

Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: Kada sam prije pet godina preuzela dužnost, međunarodna trgovina i način na koji je Komisija vodila trgovinske pregovore bili su predmet mnogih kritika. Zbog toga smo odlučili reformirati trgovinsku politiku EU-a. Htjeli smo izgraditi povjerenje povećanom transparentnošću, a ova anketa Eurobarometra dokaz je da smo u tome uspjeli. Građani danas imaju pozitivnije mišljenje o trgovini nego prije deset godina. Većina građana smatra da im trgovina izravno koristi i da Komisija transparentno pregovara. To je izuzetno pozitivna stvar u vrijeme sve većeg protekcionizma i trgovinskih sukoba diljem svijeta.

Današnje izvješće obuhvaća razne aspekte informiranosti, percepcije i stavove europskih građana o međunarodnoj trgovini, među ostalim sljedeće:

  • Ciljevi i prioriteti trgovinske politike EU-a: 54 % ispitanika smatra da bi glavni prioritet trgovinske politike EU-a trebalo biti otvaranje radnih mjesta u EU-u. Zaštita okoliša i zdravstvenih standarda EU-a također je postala važna Europljanima – polovina ispitanika smatra je prioritetom (20 postotnih bodova više nego 2010.). Više od polovine Europljana istovremeno smatra da EU svojom trgovinskom politikom već uzima u obzir utjecaj na socijalna pitanja, okoliš i ljudska prava u EU-u i diljem svijeta.
  • Pravila međunarodne trgovine: tri četvrtine Europljana slaže se da su nam potrebna pravila međunarodne trgovine.
  • Povjerenje i transparentnost: šest od deset ispitanika kaže da vjeruje da EU svoju trgovinsku politiku vodi otvoreno i transparentno.
  • Koristi od trgovine: 54 % ispitanika koji smatraju da im međunarodna trgovina koristi kao najvažniju prednost navodi veći izbor proizvoda, a 36 % smanjenje cijena. Čini se da su te koristi konkretnije kod mlađih ispitanika i onih s višom razinom obrazovanja i prihoda.
  • Pravedna međunarodna trgovina: trećina ispitanika misli da je naivno očekivati da će se druge zemlje držati trgovinskih pravila. Više od polovine ispitanika smatra da bi EU trebao povisiti uvozne carine za zemlje ili poduzeća izvan EU-a koji ne poštuju pravila međunarodne trgovine.

Prema tome, rezultati ankete potvrđuju da su prioriteti koje su iznijeli građani EU-a dobro usklađeni s prioritetima iz strategije EU-a „Trgovina za sve” koja je bila vodilja zadnjih pet godina. U tom je razdoblju na snagu stupilo 16 novih trgovinskih sporazuma EU-a, uključujući posebno važne sporazume s Kanadom i Japanom. Danas u međunarodnoj trgovini u EU-u radi 36 milijuna ljudi, što je pet milijuna više nego u 2014. Transparentnost i održivi razvoj sve su više u fokusu, a okoliš i radna prava postaju okosnica trgovinske politike EU-a. Jednostrane protekcionističke mjere potaknule su EU da se više angažira i zaštiti Europljane od nepoštenih i nezakonitih trgovinskih mjera drugih zemalja. Trenutačno je na snazi više od 130 mjera trgovinske zaštite EU-a koje doprinose zaštiti 343 000 europskih radnih mjesta.

Podaci iz izvješća poslužit će i kao važna osnova za utvrđivanje budućih ciljeva i praksi trgovinske politike.

Više: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_19_6294

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske