Zaklada za financiranje izradbe prototipova financira komercijalizaciju inovacija

Otvoren je javni poziv za dodjelu do 200.000,00 kuna po korisnikuza podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija u razdoblju od 30. listopada do 29. studenog 2019. godine

Natjecatelji za sredstva mogu biti fizičke osobe – inovatori koji su spremni ući u poduzetnički pothvat ili ustupiti svoja prava drugom gospodarskom subjektu te subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, NN 63/07, NN 53/12, NN 56/13) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine, a odnosi se na trgovačka društva izvan  javnog sektora  te obrte  u privatnom vlasništvu čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje sljedećih prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovacija: izrade ili nabave potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije; izrade, ispitivanja, usavršavanja prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripreme za izlazak na tržište, promotivnih aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala; certificiranja ili atestiranja proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište te pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

Detaljne informacije o Projektu i uvjetima financiranja s potrebnom dokumentacijom potražite na linku:

http://fipro.hr/?fbclid=IwAR3_xiLpgxpMvtet_DncGMN6f1m6J5Y4hQum8qL5WW-7mL8diVj8Fe2FOKU

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske