Završili smo projekt LO.PA.Z. PLUS

Konferencija za medije

Nakon 30 mjeseci provedbe Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije (LPZ PGŽ) uspješno je zaključilo projekt LO.PA.Z. PLUS čiji je cilj bio povećati zapošljivost ranjivih skupina na tržištu rada u Primorsko-goranskoj županiji te osigurati održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Kako bismo u tome uspjeli, provodili smo edukacije, mentoriranja i savjetovanja koja su bila namijenjena nezaposlenim osobama koje traže posao ili planiraju pokrenuti svoje poslovanje. U edukacije projekta je uključeno 366 nezaposlenih osoba, od čega je još za trajanja projekta njih 93 pokrenulo vlastito poslovanje, a 55 osoba se zaposlilo. Provedeno je sedam edukacija iz područja kulturne produkcije, korištenja računala, poslovnih kompetencija, izrade i provedbe EU projekata, 3D modeliranja, javne nabave te plasmana proizvoda i usluga na tržište. Pružene su usluge za grupno, individualno i online savjetovanje za zapošljavanje (pisanje životopisa, pisanje motivacijskog pisma, priprema za razgovor za posao) te savjetovanje o poduzetničkim mogućnostima. Pružene su usluge informiranja i mentorstva za one koji žele pokrenuti vlastiti posao i prijaviti se na mjere za samozapošljavanje, te su za osobe koje planiraju pokrenuti vlastito poduzeće provedene dvije edukacije  – poslovanje u digitalnom dobu i sustavno poduzetništvo. Partneri su izradili Program poticanja razvoja poduzetništva u PGŽ koji nudi pregled svih mjera i poticaja za poduzetnike na području Primorsko-goranske županije.

Slider image
Slider image

Članice Lokalnog partnerstva su u dvije i pol godine radile na ostvarivanju ciljeva strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije. Provedena je identifikacija deficitarnih zanimanja u županiji, koja je potvrdila kako poslodavcima nedostaju osobe strukovnih zanimanja kao što su kuhari, zidari, konobari, stolari ili keramičari te visokoobrazovane osobe za zanimanja računovođe, strojara, elektroinženjera ili građevinara. Za vrijeme trajanja projekta Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije sklopilo je sporazume o suradnji s ostalim Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Hrvatskoj (u svakoj županiji postoji po jedno), a dodatni su napori uloženi u ostvarivanje suradnje s Vijećem tržišta rada Istarske županije  s obzirom na geografsku bliskost te sličnost situacije na tržištu rada. Već su definirane i teme za buduću suradnju te je definirano osam projektnih ideja, koje se odnose na poticanje poduzetništva mladih, žena i ostalih ranjivih skupina u urbanom i ruralnom okruženju.

S obzirom da je IT sektor prepoznat kao propulzivan i s velikim potencijalom za zapošljavanje u Primorsko-goranskoj županiji, u sklopu Lokalnog partnerstva pokrenuta je Koalicija za razvoj digitalnih znanja i vještina, te je razvijen alat za praćenje potreba kadrova u IT sektoru.

I članice Lokalnog partnerstva su se jačale svoja znanja, vještine te suradnju u sklopu projekta LO.PA.Z. PLUS. Provedena su osposobljavanja za zaposlenike članica LPZ-a: Komunikacija s medijima i ciljnim skupinama, Kreiranje sadržaja internetskih stranica, Izrada i provedba EU projekata i novina u NFO EU, Psihologijski aspekti upravljanja karijerom i Sustavno poduzetništvo te je organiziran team-building.

Projekt LO.PA.Z. PLUS su zajednički provele članice Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. (nositelj projekta), Centar tehničke kulture Rijeka, Grad Rijeka, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Rijeka, Općina Viškovo i Sveučilište u Rijeci. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Buduće aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko goranske županije, kao i novosti s tržišta rada, možete pratiti na internetskoj stranici i Facebook stranici koja je pokrenuta u sklopu projekta, a u sklopu koje se nalazi i online savjetovalište za zapošljavanje gdje osobe koje traže posao ili ga žele promijeniti mogu dobiti savjet oko toga kako da se bolje predstave potencijalnom poslodavcu.

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske