Znate li što je to Garancija za mlade?

Garancija za mlade je inicijativa EU kojom se sve osobe mlađe od 30 godina nastoji što brže aktivirati na tržištu rada. Ciljana skupina Garancije za mlade su mlade osobe od 15 do navršenih 30 godina.

Provedbom Preporuke Vijeća EU o uspostavi Garancije za mlade (2013/C 120/0, od 22. travnja 2013. godine) nastoji se spriječiti ulazak mlade osobe u tzv. NEET status. U kontekstu provedbe mjera Garancije za mlade u RH NEET osobama (engl. NEET – Not in Employment, Education or Training) smatramo osobe u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Garancija za mlade prvenstveno je pokretač velikih strukturnih reformi.

Uspostavom Garancije za mlade razvija se brzi, međusektorski sustav podrške mladima u statusu NEET, na način da im se u roku od najviše 4 mjeseca po izlasku iz obrazovanja ili ulaska u nezaposlenost osigura:

  • ponuda za posao
  • ponuda za vježbeništvo ili pripravništvo
  • ponuda za povratak u obrazovanje.

Brza aktivacija mladih osigurava veću motiviranost mlade osobe za traženjem posla i zapošljavanjem, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja.

U Republici Hrvatskoj, mjere Garancije za mlade za uključivanje na tržište rada provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, putem Centara za mlade i CISOK centara.

HZZ, svaku mladu osobu do navršenih 30 godina starosti koja se prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba automatski uključuje u Garanciju za mlade, te poduzima sve aktivnosti kako bi se ona u što kraćem roku (u roku od 4 mjeseca od prijave u evidenciju nezaposlenih) zaposlila, uključila u naukovanje, vježbeništvo ili pripravništvo ili uključila u obrazovanje, a to provodi kroz više mjera;

  • potpore za zapošljavanje
  • potpore za samozapošljavanje
  • osposobljavanje na radnom mjestu
  • stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • javni rad

Saznajte više na http://www.gzm.hr/

Riječka razvojna agencija PORIN Grad Rijeka Sveučilište u Rijeci Centar tehničke kulture Rijeka Hrvatska gospodarska komora Hrvatska obrtnička komora Općina Viškovo Hrvatski zavod za zapošljavanje Europski strukturni i investicijski fondovi Europski socijalni fond Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske